CPR richtlijnen

Onze tijd brengen wij voor 90% door in gebouwen. 90% van alle branden vindt plaats in gebouwen. Ieder jaar sterven er 4000 mensen als gevolg van deze branden. Daarnaast vallen er een niet vastgesteld aantal gewonden. Om dat aantal doden en gewonden terug te dringen is binnen de Europese Unie nieuwe regelgeving met betrekking tot bouwproducten ontwikkeld. De CPR richtlijnen gelden ook voor de elektrotechnische bekabeling in gebouwen wat betekend dat volgens de CPR kabel moet worden toegepast die voldoet aan de nieuwe wetgeving. 

NEN 8012

De NEN 8012:2015 geeft een methodiek voor het maken van een keuze ten aanzien van het elektrische leidingtype of glasvezelleidingtype in de (elektrische) installatie ter beperking van het gevaar van brandvoortplanting en rookontwikkeling (‘reaction to fire’) van en via deze elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen. Bovendien wordt in deze methodiek rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade van brand, als dat voor de desbetreffende situatie relevant is. De normen omtrent brandveiligheid zijn wezenlijk anders dan voorheen wat de brandveiligheid alleen maar ten goede komt. Bij deze methodiek worden elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen onderverdeeld naar brandklasse, rookklasse, vallende brandende deeltjes en corrosiviteit /zuurgraad van de verbrandingsgassen. 

In de norm NEN 8012:2015 stonden al prestatie-eisen met betrekking tot het brand- en rookgedrag van kabels. Omdat er in het Bouwbesluit nu aanvullende eisen worden gesteld, zal ook de NEN 8012 worden aangepast. Deze wijzigingen worden momenteel verwerkt in de NEN8012:2020. Tot de voltooiing zal er wijzigingsblad worden toegevoegd aan de NEN8012:2015. 

CE-markering verplicht

CE-markering zal verplicht zijn voor de kabels genoemd in de CPR. Uiterlijk op 1 juli 2017 zal de nieuwe CE-markering verschijnen op de verpakking en eventuele nationale normen die in strijd zijn met de nieuwe standaard zullen niet meer gelden. De overgang naar de nieuwe gemeenschappelijke norm en verplichte CE-markering zal plaatsvinden tijdens de periode 1 juli 2016 - 1 juli 2017.Tijdens de overgang naar de nieuwe standaard, zal het mogelijk zijn kabels te kopen die zijn getest in overeenstemming met zowel de nieuwe en de vorige standaard. Na 1 juli 2017 zal de nieuwe standaard verplicht worden.

DoP verklaring

Fabrikanten die willen hun producten willen markeren met CE moeten een verklaring van Prestatie (DOP) opstellen. Door het opstellen van een DoP, garandeert de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen zoals genoemd in de standaard. De fabrikant moet een DoP opstellen voor elk afzonderlijk product.
De Verklaring van de Prestatie (DOP) schetst de prestaties van de belangrijkste eigenschappen van het product. De eigenschappen worden beoordeeld in een uniform beschreven Europese manier. Dit stelt mensen in staat om producten te vergelijken, ongeacht waar deze producten werden vervaardigd. De DoP verklaring bevat ook informatie over de toepassing van het product, fabrikant en of een derde partij was betrokken bij de productie controle. Het product kan alleen CE-markering krijgen nadat het is getest en beschikt over een geldige Dop verklaring.

Nieuwe brandklassen voor kabel

De voormalige brandklassen voor kabels zal worden vervangen door de nieuwe classificatie volgens de norm EN 50575. De EN 50575 combineert de normen voor het testen van verschillende parameters, waardoor de kabels zullen worden getest op energie-inhoud, verspreiding van brand, rook, zuurgraad, warmteafgifte en druppelvorming (brandende druppels plastic die het vuur verspreiden).
In Nederland gelden de volgende vier klassen: B2ca Cca, Dca en Eca

Betekenis van Europese brandklassen voor elektrische leidingen

Brandklasse Brandbijdrage
Aca Geen 
B1ca Nauwelijks 
B2ca  Heel beperkt 
Cca  Beperkt 
Dca  Gemiddeld 
Eca  Hoog 
Fca  Niet bepaald 

Betekenis van Europese rookklassen voor elektrische leidingen

Rookklasse  Rookontwikkeling 
S1  Gering 
S2 Gemiddeld 
S3 Sterk (geen eisen) 

Betekenis van Europese klassen voor brandende vallende deeltjes

Klasse  Brandende vallende deeltjes 
d0 Geen 
d1 Beperkt 
d2 Hoog (geen eisen) 

Betekenis van Europese klassen voor corrosiviteit /zuurgraad

Klasse 

Corrosiviteit /zuurgraad van de verbrandingsgassen

a0 Geen 
a1 Beperkt 
a2 Hoog (geen eisen) 


Kabelbenamingen

Brandklasse Rookklasse Brandende vallende deeltjes Corrosiviteit / Zuurgraad Leidingen die toelaatbaar zijn tijdens de overgangsperiode Voorbeeld kabeltype
Aca nvt nvt nvt Bijvoorbeeld elektrische leidingen met minerale isolatie, zonder een mantel van kunststof  
B1ca       Elektrische leidingen volgende deze brandklasse zijn niet opgenomen in deze norm  
B2ca s1 d1 a1 Elektrische leidingen aangeduid met MBZH (moeilijkbrandbaar zonder halogenen) die voldoen aan NEN-EN-IEC 60332-3-24 en NEN-EN-IEC 61034 (a) YMz1Kmbzh/1000
Cca s1 d1 a1 Elektrische leidingen aangeduid met MBZH (moeilijkbrandbaar zonder halogenen) die voldoen aan NEN-EN-IEC 60332-3-24 en NEN-EN-IEC 61034 (a) YMz1Kmbzh/1000
Dca s2 d2 a2 Elektrische leidingen aangeduid met DCA S2 die voldoen aan NEN-EN-IEC 60332-3-24 (a) YMvK s2/1000
Eca nvt nvt nvt (Halogeenvrije) elektrische leidingen met de eigenschap dat ze vlamdovend zijn en die voldoen aan NEN-EN-IEC 60332-1-2 H07V-U
Fca nvt nvt nvt Elektrische leidingen waarvoor geen eisen tav brandvoortplanting en rookontwikkeling gelden