Instalflex 

Installflex is een extra Soepele sterkstroomkabels 0,6/1 kV die geschikt zijn voor alle in de NEN1010 beschreven toepassingen voor laagspanningsinstallaties, waar eisen worden gesteld aan de brandveiligheid en waar extra flexibiliteit een vereiste is.